Autozáložňa

ET SLOVAKIA - autozáložňa, Bratislava

Firma ET SLOVAKIA v Bratislave poskytuje službu - autozáložňa. Je to forma krátkodobej pôžicky na niekolko týždňov /max.4/ pre fyzické a právnické osoby na prekrytie finančnej tiesni.
Po zaplatení úroku zo zapožicanej sumy je možné termín predĺžiť.

Čo k tomu potrebujete?

Ďalšie podmienky:
  Počas doby trvania pôžicky /zriadenia záložného práva/ ostáva vozidlo spolu s dokladmi od vozidla v úschove záložni. Zapožičaná suma môže byt maximálne 50 - 60% z tržnej ceny vozidla. Záložca je oprávnený požicané peniaze vrátiť aj pred dohodnutým termíno splatnosti. Úrok sa počíta za každý začatý týždeň. Bližšie podmienky sú uvedené v záložnej zmluve. Pri splnení základných podmienok k poskytnutiu pôžičky zo strany záložcu trvá vybavenie pôžičky cca 15 min.

Akékoľvek otázky alebo nejasnosti Vám radi zodpovieme na tel.č. 0905/606 307, alebo na tel. číslach alebo emailom: etslovakia@autobazaret.sk